Qui som?

Som un grup de pares i mares que a través de la Federació d’AFAs de Castellar ens hem proposat dur a terme el projecte de la Marató. Comptem amb el suport de l’Ajuntament i de totes les escoles i instituts del poble, que des del primer moment han ofert la seva col·laboració. Totes som conscients que som una societat diversa, en la que tothom hi té cabuda, i tenim part de responsabilitat a l’hora de donar resposta a les necessitats individuals.

Situació actual

La situació a Castellar és complicada ja que els recursos han estat retallats en els últims anys i les hores de vetlladora ja fa uns anys que no són suficients. A l’octubre del 2017 la generalitat va aprovar el decret d’inclusió 150/2017.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/canals/sistema-educatiu-inclusiu/

Gràcies a aquest decret molts nens amb necessitats especials poden anar a una escola ordinària amb suports. En començar el curs 2018/19, ens vam adonar que hi havia hagut un increment de nens però que els recursos s’han mantingut o fins i tot disminuït en algunes situacions. Davant d’aquesta situació d’emergència, en la qual l’escola no pot atendre als nens com hauria de ser, engeguem aquest projecte.

El Departament d’Ensenyament té fet un estudi que evidencia, amb molta claredat, la manca de personal i recursos per atendre les necessitats. Davant d’aquesta situació, es posa en marxa el decret d’inclusió amb l’objectiu de desplegar-lo en els propers 4 anys. Aquest curs hauria d’haver estat el primer, però donada la situació política actual, i la no aprovació de pressupostos del 2018, no s’ha pogut posar en marxa l’esmentat decret.

Així doncs, ens trobem davant d’una situació de vulnerabilitat d’aquests nens, i desconeixem quan aquesta pot canviar.

Presentem les dades que estan a la web de la Generalitat.

Dades

21.069 nens de 0-15 anys amb necessitats especials a tot Catalunya.

7.673 nois/noies de 16-19 anys amb necessitats especials a tot Catalunya.

Dades de 2016-2017, hi havia 38 SIEIs a Educació infantil/primària i 25 SIEIs a secundària, al Vallès Occidental, segons el propi Departament d’Ensenyament.

SIEI: Escola preparada per rebre nens amb NEE.

Vallès Occidental2016-2017Necessitat real
SIEI Infantil i primària3868 (+30)
SIEI Secundària2544 (+19)
LogopedesAlumnesLogopedesQuantitat d’alumnes per logopeda
Catalunya660532220
Barcelona11615820
Vallès Occidental9012634

El Departament d’Ensenyament accepta que té un logopeda per cada 20 alumnes i estipula que el correcte seria un logopeda cada 12. Avui en dia, al Vallès Occidental tenim 1 logopeda per cada 34 alumnes.

Previsió amb el decret d’inclusióAlumnesLogopedesQuantitat d’alumnes per logopeda
Vallès Occidental90174 (+47)12

Objectius

  1. Aconseguir recursos/diners per a donar suport a les escoles en la implementació del decret d’inclusió.
  2. Dotar de recursos als centres per treballar en nous projectes:
    • Donar suport a: Dislexia, TEL, TDAH, TEA, Down, etc.
    • Aplicar nous mètodes d’estimulació i atenció a la diversitat.
    • Intervenció en grups diana de prevenció/estimulació.
  3. Conscienciar/Sensibilitzar la societat de la situació actual.
  4. Fer-ne ressò/transcendir a institucions amb competències per actuar.
X