CURSA SOLIDÀRIA DE BTT – SUMA PEDALA

DISPOSICIONS PRÈVIES:

Aquest reglament es d’obligat compliment per a tots els participants en les diferent distàncies de la CURSA SOLIDÀRIA DE BTT – SUMA PEDALA.

Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l’organització, així com els recorreguts i les fitxes tècniques de les diferents distàncies que formen part de la CURSA SOLIDÀRIA DE BTT – SUMA PEDALA.

ORGANITZACIÓ:

CURSA SOLIDÀRIA DE BTT – SUMA PEDALA és una prova ciclista de mitja distància organitzada pel l’Entitat SUMA de Castellar del Vallès amb el suport, entre d’altres, de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.

Us recordem que es tracta d’una pedalada solidària i en cap cas es una cursa competitiva.

 

SORTIDA I ARRIBADA:

La sortida i l’arribada serà el diumenge 1 de maig de 2022 a les Pistes d’atletisme de Castellar del Vallès.

ITINERARI:

Hi haurà dos recorreguts, a la CURSA SOLIDÀRIA DE BTT – SUMA PEDALA un de 24 km i 500 m de desnivell positiu i un a altra de 48 km i 1.300 m de desnivell positiu. Estaran marcats en tot moment per cinta de marcatge de curses.

S’ha de tenir en compte que la CURSA SOLIDÀRIA DE BTT – SUMA PEDALA transcorre per pistes i camins oberts a la circulació i d’altres usuaris. S’ha de respectar els altres usuaris de la muntanya així com vetllar per evitar accidents.

Els participants en els dos recorreguts de la CURSA SOLIDÀRIA DE BTT – SUMA PEDALA disposaran d’ avituallaments líquids i sòlids. A l´arribada hi ha botifarrada i beguda pels participants.

NATURA I RESPECTE DE L’ENTORN:

La CURSA SOLIDÀRIA DE BTT – SUMA PEDALA transcorre per camins i pistes, molts d’ells de propietat privada i en un entorn natural i salvatge. Una bona part de la cursa transcorre als voltants del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Els participants han de respectar al màxim l’entorn , la fauna i la flora així com no embrutar ni deixar restes o brutícia al seu pas. Preguem que sigueu el màxim de curosos en aquest aspecte.

DESQUALIFICACIONS:

Serà motiu de desqualificació: No portar visible el dorsal en els controls de pas o bé passar-los fora de temps. No fer la totalitat del recorregut o agafar desviaments. Embrutar o degradar l’itinerari o la muntanya en general, o contra advertir la normativa vigent sobre prevenció d’incendis.

ASSEGURANÇA:

Tots els participants a la recollida de dorsals és obligatori que vinguin amb la seva targeta federativa o llicència que demostri que tenen assegurança amb vigor. Sinó s’haurà d’obtenir l’assegurança de dia que ofereix la pedalada en el moment de la inscripció.

INCIDÈNCIES:

En cas d’accident o alguna incidència en el desenvolupament de la prova, el participant està obligat a prestar la seva ajuda als altres participants i a comunicar-ho al següent control si es necessari. S’ha de prioritzar l’esportivitat i el companyerisme respecte la competició.

En cas d’emergència, els participants han de trucar a un dels telèfons que hagi facilitat l’organització durant el procés d’inscripció. És un telèfon exclusivament d’emergència. En cas d’emergència, en zones de no cobertura, els corredors han de trucar i activar el 112.

NORMATIVA COVID-19:

En general, la normativa respecte a la COVID-19 aplicable a la CURSA SOLIDÀRIA DE BTT – SUMA PEDALA serà la que estigui en vigor en el moment de celebració de la prova.

Serà obligatori l’ús de mascareta en tot el recinte de sortida / arribada, en el moment de la recollida de dorsals i durant les activitats relacionades amb la cursa que suposin una alta densitat de persones. Igualment s’ha de vetllar per mantenir la distància interpersonal de 1,5m entre persones no convivents.

Un cop donada la sortida i fora del recinte de sortida / arribada el participant podrà treure’s la mascareta. En arribar a meta, serà obligat posar-se de nou la mascareta fins a estar fora del recinte de sortida / arribada.

INSCRIPCIÓ:

Les inscripcions es faran a través de la web sumacastellar.cat fins el dia 24 d’abril de 2022. Us recomanem fer la inscripció el més aviat possible per no trobar-vos amb les places tancades. En cas de places disponibles també es podrà fer la inscripció el mateix dia 1 de maig de 2022 a partir de les 8h. La inscripció no quedarà formalitzada fins que no s’hagi realitzat el pagament.

Si no es pot dur a terme la cursa el 1 de maig de 2022 a causa de les restriccions imposades per la situació epidemiològica de la Covid19, la prova es celebrarà un cop s’aixequin aquestes restriccions. Totes les inscripcions es traslladaran a la nova data que determini l’organització, en el termini més breu possible.

L’organització de la CURSA SOLIDÀRIA DE BTT – SUMA PEDALA es guarda el dret de cancel·lar la prova fins abans de la sortida si la integritat física dels participants està en perill per motius meteorològics o per rebrot i empitjorament de la situació pandèmica de la zona.

L’organització de la CURSA SOLIDÀRIA DE BTT – SUMA PEDALA no es fa responsable de les despeses extres relacionades amb la inscripció com allotjaments o viatges en cas de cancel·lació de la prova.

En cas de ser menor d’edat, el dia de la prova caldrà portar una autorització del pare/mare/tutor legal per participar.

PREU:

Els drets d’inscripció, bàsics, s’estableixen en 15€ per les inscripcions anticipades. Aquest preu pot veure’s incrementat per part de l’organització depenent, del nombre d’inscrits i la proximitat amb la data de la prova. Així mateix, a aquest preu s’hi haurà de afegir el cost de l’assegurança d’accidents que determini l’organització, en cas de no disposar de la corresponent llicència federativa.

Les inscripcions no són reemborsables, excepte en el cas que es presenti un certificat mèdic on s’expressi clarament que la persona inscrita no és apte per participar.

ENTREGA DE DORSALS:

Els dorsals es podran recollir el dia 1 de maig de 2022 de 8:00h a 8:45h.

PARTICIPANTS:

Podran participar totes aquelles persones que ho desitgin. L’organització no es fa responsable de la manca de preparació adequada a la prova, ni dels accidents que es puguin produir, si bé es vetllarà per tal d’evitar-los. Cal portar l’equipament idoni per a l’especialitat.

ESTAT DE SALUT I FORMA FÍSICA DEL PARTICIPANT:

Amb el fet d’inscriure’s i en relació al seu estat de salut, el participant declara sota la seva responsabilitat:

1- Que es troba en condicions físiques adequades i prou entrenat per a participar voluntàriament a la cursa.

2- Que no pateix malaltia, defecte físic o lesió que pugui agreujar-se i perjudicar greument la seva salut participant en aquesta cursa.

3- Que si té algun tipus de lesió, defecte físic o qualsevol altra circumstància que pogués agreujar o perjudicar greument la salut participant en aquesta cursa, ho posarà en coneixement de l’Organització abans de començar, acceptant les decisions que sobre així s’adoptin pels responsables de l’Esdeveniment.

4- Que assumeix els perills i riscos derivats de la participació en aquesta activitat esportiva, com ara caigudes, col•lisió amb vehicles, participants o espectadors, condicions climàtiques extremes i d’humitat, estat dels vials, carretera i trànsit. (el present enunciat té el caràcter merament indicatiu).

5- Que està d’acord amb qualsevol decisió que qualsevol responsable de la cursa (jutges, metges, ATS, Tècnic / s de l’Organització) adopti sobre la seva habilitat i capacitat per completar la cursa amb seguretat i sense risc per a la seva salut.

6- Es tenen els coneixements necessaris bàsics de mecànica i eines i recanvis adients per a ser autosuficients durant la pedalada.

OBSEQUI:

Al final de la prova els participants rebran un detall commemoratiu de la prova. A més, un cop finalitzada la marxa hi haurà una botifarrada per tots els participants.

DRETS D’IMATGE:

El desenvolupament de la cursa pot ser enregistrat o fotografiat per la organització. Amb el fet d’inscriure’s s’accepta expressa i gratuïtament la cessió dels drets d’imatge de la persona inscrita sobre les fotografies preses i les imatges gravades, així com el seu nom, sense límit territorial o temporal, per a que puguin ser reproduïdes en qualsevol mitjà escrit, internet i xarxes socials on l’Organització les utilitzi total o parcialment a títol publicitari, comunicatiu o documental en tot el relacionat a La CURSA SOLIDÀRIA DE BTT – SUMA PEDALA.

MATERIAL OBLIGATORI:

Casc homologat per a la pràctica de bicicleta de muntanya.

Mòbil totalment carregat al inici de la pedalada i activat durant tot el que duri aquesta.

Roba adient per a la pràctica de la BTT.

Segons les previsions meteorològiques la organització es reserva el dret d’optar per fer obligatori altres equipaments per la pràctica esportiva

DISPOSICIONS FINALS:

Tots els que abandonin la prova ho hauran de fer saber a un control o trucar al telèfon de l’organització facilitat a l’entrega de dorsals. Les condicions meteorològiques no suposaran en cap cas la suspensió de la prova, considerem que poden ser un al·licient i un repte més a superar. Pel sol fet d’inscriure’s i/o participar amb dorsal assignat, tot participant accepta aquest reglament. Qualsevol altre cas no previst serà resolt pel comitè organitzador de la CURSA SOLIDÀRIA DE BTT – SUMA PEDALA.

X